Hacked by Mitza
                                   `````````````````                        

                            .@@@   `````````````````````````````                     

                           :@@@@@`````````````````````````````````````                   

                          :@@@@@@@@```````````````````````````````````````                  

                         @@@@@@@@@@````````````,`````````````````````````````                

                        +@@@@@@@@@@@:`````````@@+@@`````````````````````````````               

                        @@@@@@@@@@@@@@``````;@#+++++@@`````````````````````````````              

                       @@@@@@@@@@@@@,````.@@++++++++++@@````````````````````````````              

                      `@@@@@@@@@@@+`````````,@#+++++++++#@;````````````````````````````             

                      `@@@@@@@@@@##@@@@@@@##@::,@#+++++++++@@:```````````````````````````            

                     `@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;#@:::;;''++##@@#+@@.```````````````````````````           

                    ```@@@@@@@@@@@@##++'';;;;'#:::::::::::::@++@@@```````````````````````````           

                   `````@@@@@@@``````````.,:;'##@@@@@@@@@@@@#@+++@@@```````````````````````````          

                   `````;@@@@@@```````````````````````````@#++++++@@@````````````````````````````          

                  ```````#@@@@@`````````````````````````````,@+++++@@@`````````````````````````````         

                 ````````@@@@@;::,,..`````````````````````````@#++@@@@;`````````````````````````````         

                 `````````@@@@#:::::;;;;'''++++##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#``````````````````````````````        

                ``````````+@@@:::::::::::::::::::#..............:@@@@@@@``````````````````````````````        

               ````````````.@@@###@+'''++++####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#```````````````````````````````        

               ``````````````@@+++++##`````````````````````````,@@@@@@@@@:````````````````````````````````       

              ```````````````@@+++++++@``````````````````````.@@@@@@@@@@@``````````````````````````````````       

              `````````````````@@+++++++@+``````````````````,@@@@@@@@@@@@:``````````````````````````````````       

             ```````````````````@#++@:;;;;;;;;;;;;@#++++++@@@@@@@@@@@@@@`````````````````````````````````````      

             `````````````````````@#+@,,,,,,,,,,,,';;;;;'@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````````````````````````      

            ```````````````````````@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,````````````````````````````````````````      

            `````````````````````````@@++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@#``````````````````````````````````````````      

           ````````````````````````````@@+++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````````````````````````````````````     

           ``````````````````````````````;@#++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````````````````````````````````````````````     

           ````````````````````````````````'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````````````````````````````````````     

          ``````````````````````````````````#@@@@@@@@@@@@@@@@@+````````````````````````````````````````````````````     

          `````````````````````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@```````````````````````````````````````````````````     

         ````````````````````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@..#+++@@``````````````````````````````````````````````````    

         ``````````````````````````````'@@@@@@@@@@@@@@@@,.....#++++@@````````````````````````````````````````````````    

         ``````````````````````````````@@@@@@@@@@@@@@+.,:@@@@@@++++++#@;``````````````````````````````````````````````    

        `````````````````````````````.@@@@@@@@@@@@#````````+@++++++++++@@,````````````````````````````````````````````    

        ````````````````````````````.@@@@@@@@@@@@@@#';,.`````'@++++++++++@@.``````````````````````````````````````````    

        `````````````````````````````@@@@@@@@@@@::::::::;'+@@@@@@@@@@@@@@@+@@@``````````````````````````````````````````    

        ````````````````````````````@@@@@@@@@@::::::::::::::@.............+++@@+````````````````````````````````````````    

       `````````````````````````````@@@@@@@@`.,:;;++@@@@@@@@@@@##+';::,...,#++@@@```````````````````````````````````````    

       `.............................@@@@@@#...........................@###@+++@@@,......................................    

       ..............................@@@@@#.............................;@+++++#@@@......................................    

      `.............................;@@@@@................................@#+++@@@@......................................    

      ..............................'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+++'''+@#@@@@@......................................    

      ..............................;@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;@................#@@@@@@......................................    

      ...............................,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##++'';;::,,..@@@@@@@@......................................    

      ................................@@@+++#@............................,@@@@@@@@@......................................    

     `................................@@++++++@..........................@@@@@@@@@@@......................................    

     .................................'@+++++++@;......................@@@@@@@@@@@@.......................................    

     ..................................#@++++#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@........................................    

     ....................................@@+++@.............@::::::#@@@@@@@@@@@@@@.........................................    

     .....................................@@++#@;;;;;;''''''@''''@@@@@@@@@@@@@@@,.........................................`    

     ......................................+@+++++++++++@@,...'@@@@@@@@@@@@@@@@...........................................`    

    `........................................@#++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@.............................................    

    ..........................................@@++++++++#@@@@@@@@@@@@@@@@@@,..............................................    

    ............................................@@++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,................................................    

    ..............................................@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...................................................    

    ..............................................#@@@@@@@@@@@@@@@@@@....................................................     

    `............................................#@@@@@@@@@@@@@@@@@@++@@..................................................     

    ...........................................'@@@@@@@@@@@@@@@@''''@+++@@................................................     

    ..........................................@@@@@@@@@@@@@@@@@###++@++++#@'.............................................`     

    ........................................:@@@@@@@@@@@@@;....@@++++++++++#@,...........................................     

    .......................................;@@@@@@@@@@@#.........+@++++++++++@@,.........................................     

    ......................................,@@@@@@@@@@'+@@@@@@@##';:'@++++++++++@@.......................................`     

    ......................................@@@@@@@@@;::::::::::::@....,::;'++#@@+@@@.....................................      

    .....................................:@@@@@@@@@@@##+'';:::::@..............@+@@@,...................................      

    .....................................@@@@@@@'...........,:;+##@@@@@@@@@@@@@#++@@@..................................      

    .....................................@@@@@@:..........................,@+++++++@@#.................................      

    .....................................@@@@@'.............................#@++++@@@@................................       

    .....................................@@@@@;;:::,,.........................@++#@@@@................................       

    .....................................@@@@''''''''+++++#####@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...............................       

    .....................................@@@@''''''''''''''''''@;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@...............................       

    .....................................@@@####@'''++++####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@..............................        

    `....................................+@@+++++@..........................#@@@@@@@@@..............................        

    .....................................@@++++++@,......................+@@@@@@@@@@@.............................        

    .....................................#@+++++++#@...................#@@@@@@@@@@@@.............................         

    ......................................#@++#+::::::::::::'@;'''''+@@@@@@@@@@@@@@..............................         

    .......................................@@+#.............@:::::+@@@@@@@@@@@@@@:..............................         

     .......................................#@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...............................          

     ........................................,@++++++++++++@@#@@@@@@@@@@@@@@@@,...............................`          

     ..........................................@@++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@'.................................          

     ...........................................@#+++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@+..................................           

     ............................................:@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@'...................................           

     .............................................:@@@@@@@@@@@@@@@@@@:....................................            

      ..........................................:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@....................................`            

      ........................................:@@@@@@@@@@@@@@@@@''@++@@.................................`            

      ......................................@@@@@@@@@@@@@@@@+;;;;@++++@@..............................`             

      `...................................;@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@++++++@@...........................`             

       ..................................#@@@@@@@@@@@@;......'@++++++++++#@'........................`              

       ................................@@@@@@@@@@@@';:........:@#+++++++++@@;.....................`              

       ...............................'@@@@@@@@@@:::::;'+#@@@@@@@@@@@@@@###+@@,..................               

        ..............................@@@@@@@@@::::::::::::::@............,@+@@@................                

        ............................,@@@@@@@++#@@@@@@@@@@@#@';;:,.........@++@@@..............                

         ...........................#@@@@@@,....................,,:;;@@@@@@+++@@@............                 

         `..........................@@@@@@............................,@++++++@@@..........`                 

         `.........................@@@@@,..............................#@+++#@@@:........                  

          `........................@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##++#'';;;;:::,,,.,@+#@@@@+.......                   

          `.......................@@@@';;;;;;;;;;;;;;;;;;@''''''''''+++++@@@@@@@.....                    

           ......................@@@@@@@@@@########+++++@++++'''''''''#@@@@@@@@...`                    

            .....................#@@@@@@@@..................,,::;;''+@@@@@@@@@#..                     

            .....................@@@@@@@@@,......................,@@@@@@@@@@@,                      

             ...................@@@@@@@@@@#....................@@@@@@@@@@@@@                       

              ...................@@@@@@@@@@@,................@@@@@@@@@@@@@@                       

               .................:@@@@@@@@@@@#.............@@@@@@@@@@@@@@@                        

                ................@@@@@@@@@@#..............@@@@@@@@@@@@@,                        

                 .,,,,,,,,,,,,,,@@@@@@@@,,,,,,,,,,,,,,,,,@@@@@@@@@@@                         

                  `,,,,,,,,,,,,,:@@@@#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#@@@@@@@`                          

                    ,,,,,,,,,,,,@@,,,,,,,,,,,,,,,,,,,` ;@@@@:                           

                     `.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`    ,@;                            

                        ``..,,,,,,,..`                                    

		

Message from Mitza !

--------------------------------------------------------------------------- Salut,prostilor,alta data sa nu va mai luati de noi cei din #Ghost-SQUAD s-a inteles ? #Ghost-SQUAD va saluta,#Muie celor ce au incercat sa se puna cu noi.
With compasion , Mitza "SA VA DAM LA MUIE !! "